PartnerNET ICT

PartnerNET και Ruijie - Reyee φέρνουν μαζί την επόμενη μέρα στα δίκτυα φωνής και δεδομένων! / PartnerNET and Ruijie - Reyee: a groundbreaking collaboration in Data & Voice Networks!

05.09.22 16:17:02 By Antonis

Η Ruijie Networks - Reyee και η PartnerNET ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκσυγχρονίσουν τα Δίκτυα Φωνής και Δεδομένων των ελληνικών εταιρειών και επιχειρήσεων.

Αυτή η νέα συνεργασία θα προσφέρει βιώσιμες, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις σε κάθε τομέα και σε κάθε ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα κάθε μεγέθους.


Χολαργός, 6 Σεπτεμβρίου, 2022 - Η PartnerNET, ο ηγέτης στη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών Δικτύων Φωνής και Δεδομένων, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της συνεργασίας της με τη Ruijie Networks, ένα εκ των κορυφαίων brands στο χώρο του ICT Enterprise από την Κίνα.

 

Αυτή η νέα συνεργασία είναι ένα άλμα προς τα εμπρός για ολόκληρη τη βιομηχανία ICT στην Ευρώπη, καθώς η τεχνολογία Cloud της Ruijie οδηγεί τις εξελίξεις και αναδιαμορφώνει την αλυσίδα αξίας από την αρχή. Η PartnerNET ως έμπειρος value added διανομέας, έχει αναλάβει να εισαγάγει τη Ruijie - Reyee, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, στις αγορές που δραστηριoποιέιται για πρώτη φορά. Ένας συνδυασμός των προϊόντων αιχμής της Ruijie - Reyee και της τεχνογνωσίας της PartnerNET στη δημιουργία αξίας με ολοκληρωμένες λύσεις, για κάθε επιχείρηση, θα αναβαθμίσει ριζικά τα οφέλη που προσφέρονται στους τελικούς πελάτες.

 

Η αγορά ICT έχει κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός τα τελευταία χρόνια και η PartnerNET ήταν πάντα πρωτοπόρος. Τώρα είναι η ώρα για άλλο ένα με την εισαγωγή της Ruijie - Reyee στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα Switches, τα Gateways και τα Access Points είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα της Ruijie - Reyee με τα οποία η PartnerNET θα μπορέσει να δημιουργήσει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής απόδοσης.

 

"Η PartnerNET έχει μια αποστολή, να παρέχει στους συνεργάτες και στους τελικούς πελάτες τις καλύτερες λύσεις φωνής και δεδομένων. Αυτή η αποστολή επιτυγχάνεται αμφισβητώντας το status quo, αναζητώντας πάντα πρωτοπόρους κατασκευαστές που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με τη νέα συνεργασία που ανακοινώνουμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι η Ruijie Networks είναι μια μοναδική εταιρεία στον τομέα της, που έρχεται να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιό μας, αλλά κυρίως να προσφέρει αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις σε κάθε τομέα και κάθε μεγέθους ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δικτύων δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων, που πραγματοποιείται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια." δήλωσε ο Angelo Gentili, ιδρυτής της PartnerNET ICT.

 

"Η συνεργασία μεταξύ Ruijie - Reyee και PartnerNET είναι μια δήλωση της αποφασιστικότητάς μας να εισέλθουμε και να αναδιαμορφώσουμε την ελληνική, την κυπριακή και τη βαλκανική αγορά Δικτύων Φωνής και Δεδομένων. Μέσω αυτής της συνεργασίας φιλοδοξούμε να επιτύχουμε αμοιβαία ανάπτυξη και να φέρουμε βιώσιμα οφέλη στους πελάτες μας, καθώς και καινοτόμες και πρωτοποριακές μεθόδους σε ολόκληρη την αγορά." δήλωσε ο Jason Sun - Regional Sales Director – CIS & Europe International Business Division της Ruijie Networks.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ruijie Networks - Reyee and PartnerNET come together to modernize the Voice & Data Networks of Greek companies and enterprises.

The new partnership will deliver sustainable, reliable and innovative solutions in every sector and to every Greek business activity of every size.


Cholargos, September 6, 2022 - PartnerNET, the leader in Voice and Data Networks products and services distribution, announced today the beginning of a partnership with Ruijie Networks, the preeminent ICT Enterprise Brand from China.

 

This new partnership is a leap forward for the entire ICT industry in Europe, since Ruijie's Cloud technology leads the future and reshapes the value chain from the ground up. PartnerNET as an experienced value added distributor will introduce Ruijie - Reyee and its products and services to the local ICT market for the first time. A combination of Ruijie - Reyee's cutting-edge products and PartnerNET's expertise in creating value with integrated solutions, for every business, will radically upscale the benefits offered to end customers.

 

The ICT market has been making big steps forward in the past few years and PartnerNET has always been leading the way. Now is the time for another one with the introduction of Ruijie - Reyee to the European market. Switches, Gateways and Access Points are only a few of the Ruijie - Reyee products that PartnerNET will be transforming into high-performing integrated solutions.

 

"PartnerNET is on a mission to provide Partners and End Customers with the best voice and data solutions. It achieves this mission by challenging the status quo, always looking for manufacturers who are at the cutting edge of innovation and pioneers. We are particularly excited about the new collaboration that we are announcing today. We believe that Ruijie Networks is a unique company in its field, which comes to complement our portfolio, but more importantly to offer reliable and innovative solutions in every sector and to Greek business activity of every size, contributing substantially and significantly to this important effort to modernize the data networks of the Greek companies and enterprises, which has been carried out at an intense pace in recent years." said Angelo Gentili, Founder of PartnerNET ICT.

 

"A partnership between Ruijie - Reyee and PartnerNET is a statement of our determination to enter and reshape the Greek market. Through this collaboration we aspire to achieve mutual growth and bring sustainable benefits to our customers, as well as innovative and groundbreaking methods to the entire Greek market." said Jason Sun - Regional Sales Director – CIS & Europe International Business Division of Ruijie Networks.